Fàbrica

 

FÀBRICA

Tècnica de producció pròpia

Ceràmica Belianes presenta una nova tècnica de producció basada en l'aprofitament dels residus de pasta de paper (llots de paperera). La utilització d'aquest residu com a matèria primera aporta una millora en les característiques tècniques del producte final i un considerable estalvi energètic en el procés de producció. A més col.laborem en la eliminació dels esmentats residus de les fàbriques paperes, els quals es cremen en el forn durant el procés de cocció.

Ceràmica Belianes - Fàbrica
Ceràmica Belianes - Fàbrica (3)

Peces ceràmiques de qualitat

Ceràmica Belianes té implantat un sistema de qualitat de producte N, certificat per AENOR, en tots els seus productes per envans i divisòries. La precisió de tot el procés de producció garanteix una elevada planeïtat en les peces, la qual cosa garanteix uns acabats perfectes a l'hora de recobrir-les amb guix, arrebossats amb ciment, aplacats amb ceràmica, etc... La pasta de paper fa que els maons obtinguts siguin més porosos i fàcils de tallar, i amb una major capacitat d'aïllament tèrmic i acústic.

Respecte pel medi ambient

El respecte pel medi ambient és clau en tot el procés de producció ja que la bòvila només utilitza matèries primeres naturals i fonts d'energia netes. La base de la producció és l'aigua i l'argila, i per a la combustió del forn i secador, s'utilitza gas natural, de manera que no es generen residus sòlids industrials i el nivell d'emissions a l'atmòsfera és molt baix.

Ceràmica Belianes - Fàbrica (2)