MURALIT

SOLIDESA CERÀMICA, ACABAT PYL

El sistema constructiu de particions verticals amb altes prestacions i els avantatges del maó ceràmic i la placa de guix laminat.

La unió d’aquests dos materials aconsegueix la solidesa, la resistència al foc i la massa que aporta el material ceràmic i l’acabat llis que ens dóna la placa de guix laminat.