ENVÀ SUPERENVÀ 7

ENVÀ SUPERENVÀ®7


Tancament vertical format per una fulla d`envà ceràmic de gran format SUPERENVA®7, de 500x70x515 mm. Enguixat de 10 mm. de gruix per ambdues cares.

DB HR Aïllament acústic (veure assaig)

RA = 35 dBA

DB SI Protecció davant el foc (1)

Resistència al foc EI – 60

Massa: 67 kg/m2 (2)

Gruix: 9 cm.

(1)  Valors obtinguts de la taula F1 del Anejo F del DB SI Seguridad en Caso de Incendio del CTE
(2)  Valor obtingut mitjançant la Herramienta Certificado Silensis