ENVÀ SUPERBRICK

ENVÀ SUPERBRICK

Tancament vertical format per una fulla de peça ceràmica perforada SUPERBRICK, de 400x115x200 mm. Enguixat de 15 mm. de gruix per ambdues cares.

DB HR Aïllament acústic  (1)

RA = 45,4 dBA

DB SI Protecció davant el foc  (2)

Resistència al foc EI – 240

Massa: 160,4 kg/m2 (1)

Gruix: 14,5 cm.

(1)  Valors obtinguts mitjançant càlcul a partir assaig acústic en laboratori (veure assaig)
(2)  Valor obtingut mitjançant la Herramienta Certificado Silensis