Influència particions verticals en el confort d’un habitatge

La influència de les particions verticals en el confort d’un habitatge

Una de les premisses que ha calat en l’imaginari col·lectiu després de l’arribada del coronavirus és la necessitat d’espais interiors que ofereixin confort i salubritat.

El període de confinament que va comportar la pandèmia ha servit per valorar aspectes de la vida quotidiana que abans no estaven sobre la taula. Així, una de les premisses que ha calat en l’imaginari col·lectiu després de l’arribada del coronavirus és la necessitat d’espais interiors que ofereixin confort i salubritat.

Per exemple, habitacions ben il·luminades, amb diverses entrades de llum natural i que permetin la renovació de l’aire, així com amb parets que aconsegueixin aïllar tèrmica i acústicament, s’ha convertit en una prioritat tant per a aquells propietaris que es plantegen executar una reforma del seu habitatge com per a aquelles persones que adquireixen un habitatge d’obra nova. A més, aquest últim grup demana cada vegada més espais que garanteixin una òptima qualitat constructiva.

 

Aïllar la nostra casa dels sorolls tant interns com externs, així com disminuir la transmissió de calor entre els diferents espais constructius és una tasca complicada, però actualment al mercat hi ha molts materials i sistemes que contribueixen a reduir aquest problema.

Garantir la salut dels inquilins

Pel que fa a les particions verticals o fulls interiors de façanes, el sistema constructiu MURALIT, de parets de SUPERENVÀ i amb revestiment de placa de guix laminat, que uneix els avantatges d’ambdós sistemes, és un dels més eficaços, ja que contribueix a garantir la salut dels seus inquilins i proporciona el mateix temps uns acabats perfectes.

En aquest sentit, les parets ceràmiques, gràcies a la seva inèrcia tèrmica, ofereixen més prestacions que altres parets més lleugeres a l’hora de mantenir estable la temperatura interior al llarg del dia, reduint l’oscil·lació tèrmica d’aquestes estades i mantenint, així, la temperatura ambient dins de l’interval de confort per a l’usuari. Per la seva banda, les diferents solucions MURALIT proporcionen una adequada protecció enfront de soroll, aconseguint un aïllament acústic que varia entre els 54 dBA fins als 70 dBA, aconseguint alts nivells d’aïllament entre espais, assegurant el descans i el benestar.

Finalment, la seva capacitat per regular la humitat ambient evita l’aparició de floridura i males olors, tan perjudicials per a la salut, i possibilita la construcció d’edificis sostenibles i sans, sense problemes de toxicitat ni al·lèrgies, ja que els maons buits de gran format que conformen el sistema són productes d’una gran durabilitat que han estat fabricats a partir de materials naturals a través d’un procés de producció energèticament eficient i respectuós amb el medi ambient, tal com demostra la seva Declaració Ambiental de Producte (DAP).

Al prescriure sistemes d’envans com MURALIT, a més de contribuir a la regulació de la humitat i la temperatura i de transmetre una sensació de seguretat i solidesa, es crearà un ambient interior que millorarà la salut dels seus inquilins, tant física com mental.

ACCEDIR A L’OFICINA TÈCNICA DE MURALIT

Publicació notícia https://cutt.ly/FbEmEcL