COMENÇA A OPERAR L’OFICINA TÈCNICA DE MURALIT

COMENÇA A OPERAR L’OFICINA TÈCNICA DE MURALIT

Els fabricants de Muralit, mitjançant el Departament Tècnic d’Hispalyt, ofereixen gratuïtament el servei de prescripció del sistema Muralit. Aquest servei té com a objetiu facilitar al projectista la incorporació en els projectes del sistema Muralit per particions interiors verticals i fulles interiors de façanes, garantint l’aplicació de la millor solució per a cada cas, així com el compliment de les exigències del CTE requerides en cada projecte.

Aquest servei es presta a estudis d’arquitectura, constructores, empreses de project management, promotores o qualsevol altra entitat que intervingui en la definició de les solucions constructives durant el desenvolupament d’un projecte.

 

MÉS INFORMACIÓ