Participació en les primeres vivendes a Catalunya sistema Muralit

CERÀMICA BELIANES PARTICIPA EN LA CONSTRUCCIÓ DE LES PRIMERES VIVENDES A CATALUNYA AMB EL SISTEMA D’ENVANS CERÀMICS MURALIT

MURALIT es un nou sistema constructiu per a divisions interiors verticals en edificis d’habitatge. Es basa en l’ús de parets de maó buit gran format (LHGF) revestides amb placa de guix laminat (PYL). De la unió d’aquestos dos materials, resulta un sistema constructiu que compta amb les més altes prestacions, ja que el material ceràmic aporta solidesa, estabilitat, alta resistència acústica i resistència a el foc, mentre que la placa de guix ofereix un acabat perfecte. MURALIT es la solució óptima per a complir amb les exigèncias del Codi Tècnic de l’Edificació (CTE).

Els 2 projectes s’han executat amb el maó buit gran format SUPERENVA® de CERÀMICA BELIANES. Són 2 edificis residencials a la ciutat de Vic. En el primer cas, es tracta d’un edifici plurifamiliar de 26 habitatges de luxe al centre de la ciutat. En el segon cas, es tracta de la reforma d’un edifici históric per a 5 habitatges de luxe, en el qual s’ha conservat la façana i s’ha reformat tot el interior del edifici.

Amb el sistema MURALIT el constructor i promotor han obtingut uns envans i parets separadores amb unes prestacions de qualitat màxima, i uns excelents rendiments de temps d’execució en obra. La ciutat de Vic està situada en una zona amb moltes boires i humitats a l’hivern, de manera que amb el sistema MURALIT s’ha aconseguit avançar de forma notòria el ritme d’obra, al no haver d’esperar per l’assecat del guix tradicional. Parets amb la solidesa de la ceràmica i l’acabat perfecte de la placa de guix laminat.
https://www.hispalyt.es/notBoletin.asp?id_rep=50486&tipo=R&orig=W