Termes i condicions d’ús

TERMES I CONDICIONS D’ÚS

Ceràmica Belianes S.L. amb domicili a la Ctra. Bellpuig-Belianes, km. 6,7 – 25266 - Belianes (Lleida) – ESPANYA, posa a disposició al seu lloc web www.ceramicabelianes.com determinats continguts de caràcter informatiu sobre les seves activitats.

Les presents condicions generals es regeixen única i exclusivament l'ús del lloc web de Ceràmica Belianes per part dels USUARIS que accedeixen al mateix. Les presents condicions generals s'exposen a l'USUARI del lloc web www.ceramicabelianes.com, a totes i cadascuna de les pàgines i cada vegada que un USUARI introdueix les seves dades als formularis existents, perquè les llegeixi, les imprimeixi, emmagatzemi i accepti a través d'Internet. L'USUARI no pot introduir les seves dades sense que s'hagi produït aquesta acceptació.

L'accés al lloc web de Ceràmica Belianes implica sense reserves l'acceptació de les presents condicions generals d'ús que l'USUARI afirma comprendre en la seva totalitat. L'USUARI es compromet a no utilitzar el lloc web i els serveis que s'ofereixen en el mateix per la realització d'activitats contràries a la llei i a respectar en tot moment les presents condicions generals.

   
PRIMERA.- CONDICIONS D'ACCÉS I D'ÚS

1.1.- La utilització del lloc web de Ceràmica Belianes no comporta l'obligatorietat d'inscripció de l'USUARI, a excepció si aquest USUARI desitja consultar informació específica dels articles existents on caldrà que enviï un formulari bàsic. Les condicions d'accés i ús del present lloc web es regeix estrictament per la legalitat vigent i pel principi de bona fe comprometent-se, l'USUARI, a realitzar un bon ús del web. Queden prohibits tots els actes que vulnerin la legalitat, drets o interessos de tercers: dret a la intimitat, protecció de dades, propietat intel·lectual, etc. Expressament Ceràmica Belianes prohibeix els següents:

1.1.1.- Realitzar accions que puguin produir-se en el lloc web, o a través del mateix, per qualsevol mitjà i qualsevol tipus de dany als sistemes de Ceràmica Belianes o a tercers.

1.1.2.- Realitzar sense la deguda autorització qualsevol tipus de publicitat o informació comercial directament o de forma encoberta, l'enviament de correus massius ("spaming") o l'enviament de grans missatges amb la finalitat de bloquejar els servidors de la xarxa ("mail bombing").

1.2.- Ceràmica Belianes podrà interrompre en qualsevol moment l'accés al seu lloc web si detecta un ús contrari a la legalitat, la bona fe o a les presents condicions generals- veure cinquena clàusula.

   
SEGONA.- CONTINGUTS

Els continguts incorporats en aquest lloc web han sigut elaborats i inclosos per:

2.1.- Ceràmica Belianes utilitzant fonts internes i externes de mode que Ceràmica Belianes únicament es fa responsable pels continguts elaborats de forma interna.

2.2.- Tercers aliés a Ceràmica Belianes bé mitjançant col·laboracions directes en el lloc web o bé presents a través d'hiperenllaços o links a d'altres pàgines web o a notícies d'altres llocs dels quals no n'és titular. Ceràmica Belianes en cap cas serà responsable dels continguts així introduïts i no garanteix el correcte funcionament de tots aquests links o hiperenllaços.

L'USUARI que desitgi establir un hiperenllaç al seu lloc web la pàgina de Ceràmica Belianes no realitzarà cap ús il·legal o contrari a la bona fe de les informacions posades a disposició referides a aquest lloc web.

2.3.- Ceràmica Belianes es reserva el dret a modificar en qualsevol moment els continguts existents al seu lloc web.

La disponibilitat dels articles està compromesa a la disponibilitat dels mateixos en el fabricant, Ceràmica Belianes no es fa càrrec de trencaments d'estoc al fabricant o pròpies i el comprador admet aquest fet en realitzar la compra desistint de qualsevol reclamació per aquesta causa. En cas de produir-se aquesta incidència se li notificarà immediatament al comprador per correu electrònic o per telèfon i en aquest cas se li realitzarà la devolució integra de la compra si no s'ha realitzat l'enviament.

   
TERCERA.- DRETS D'AUTOR I MARCA

Ceràmica Belianes informa que el seu lloc web així com els continguts propis, la programació i el disseny de la pàgina web es troben plenament protegits per drets d'autor, queda expressament prohibida tota reproducció, comunicació, distribució i transformació dels referits elements protegits a no ser que hi hagi consentiment exprés per part de l'empresa.

Ceràmica Belianes utilitza fonts externes per l'elaboració dels seus continguts en determinades ocasions i també estableix enllaços o hiperenllaços a articles o informacions de tercers citant sempre la font. El legítim titular dels drets d'autor d'aquestes informacions incloses podrà sol·licitar en qualsevol moment l'eliminació de les referides referències.

   
QUARTA.- JURISDICCIÓ I LLEI APLICABLE

Les presents condicions generals es regeixen per la legislació espanyola. Són competents per a resoldre tota controvèrsia o conflicte que es derivi de les presents condicions generals els Jutjats de Lleida, o els de la província corresponent, renunciant expressament, l'USUARI, a qualsevol altra que pogués correspondre-li.

   
CINQUENA

En el cas que qualsevol clàusula del present document sigui declarada nul·la, les altres clàusules seguiran vigents i s'interpretaran tenint en compte la voluntat de les parts i la finalitat mateixa de les presents condicions. Ceràmica Belianes podrà no exercir algun dels drets i facultats conferides en aquest document, el que no implicarà en cap cas la renúncia als mateixos a no ser que es doni el reconeixement exprés per part de l'empresa.