ENCADELLAT 3

 

ENCADELLAT 3

- Peça ceràmica encadellada de format tradicional que s'utilitza en cobertes, forrats de pilars, regruixos, etc. -

 

ENCADELLAT 3 - COTES
Característiques tècniques