ALTRES PRODUCTES CERÀMICS

ALTRES PRODUCTES CERÀMICS

MidesPes kg.unit. paletunit. m2pes paletCertificat
MAÓ de 1/428x14x41,661625,5986FT
TipusPes Kg.m3
Big bag xamotagra mitjà (2)7000,75
densitat kg/m3
Xamota a granel1000